Lund University - Photo: Leif Johansson, X-ray
MAX IV, Lund University - Photo: Kennet Ruona
MAX IV, Lund University - Photo: Perry Nordeng
Lund University, Doctoral Conferment - Photo: Jonas Andersson

Bildspel Lund CVB

Lund Convention Bureau - Photo: Gustaf Johansson
Lund University, NanoLund - Photo: Mikael Risedal
ISBE, Lund University - Photo: MacNeale
Science Village Scandinavia, Lund - Photo: SVS vision, Cobe
Meeting Ambassadors, Lund - Photo: Gustaf Johansson
Lund Cathedral - Photo: Leif Johansson, X-ray
Lund University, Combustion Physics - Photo: Mikael Risedal
Lund Convention Bureau - Photo: Gustaf Johansson
Meeting Ambassadors, Lund - Photo: Gustaf Johansson

Samarbeten och nätverk

 

 

I Lund finns starka nätverk och goda samarbeten mellan akademin, staden och näringslivet.

 

Vi samarbetar löpande med bland annat:

- Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola (LTH)

- Ideon Science Park och Medicon Village

- MAX IV och ESS

- Future by Lund, Mobile Heights och många fler

 

 

Utveckla mötesindustrin i Lund

 

Vi på Lund Convention Bureau har som uppgift att utveckla mötesindustrin i Lund. Det gör vi i tätt samarbete med:

 

LU Konferens
som planerar och genomför vetenskapliga kongresser, möten och events inom Lunds Universitet

 

Event in Skåne
som verkar för att fler, större och bättre event, mässor och kongresser förläggs till regionen

 

Visit Lund
som vill öka Lunds attraktivitet och ekonomiska tillväxt genom samverkan inom besöksnäringen och mötesindustrin

 

 

Medlemskap

 

SNCVB, Swedish Network of Convention Bureau

Vi är medlemmar i SNCVB, en förening som utvecklar svensk mötesindustri genom att driva projekt inom två fokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling. 

 

ICCA, International Congress and Convention Association

Vi är medlemmar i ICCA, en global community och kunskapskälla för de som är involverade i organisationsmöten och kongresser. ICCA har över 1000 medlemmar i mer än 90 länder och fungerar som  kvalitetssäkrare och kompetensutvecklare inom den internationella mötesindustrin. 

 

GMIC, Green Meeting Industry Council

Vi är medlemmar i GMIC Sweden vars mission är att bidra till att utveckla mötes- och evenemangsindustrin positivt genom att påvisa hållbarhetsfrågor som nödvändig faktor för långsiktig framgång och lönsamhet.