Lund University - Photo: Leif Johansson, X-ray
MAX IV, Lund University - Photo: Kennet Ruona
MAX IV, Lund University - Photo: Perry Nordeng
Lund University, Doctoral Conferment - Photo: Jonas Andersson

Bildspel Lund CVB

Lund Convention Bureau - Photo: Gustaf Johansson
Lund University, NanoLund - Photo: Mikael Risedal
ISBE, Lund University - Photo: MacNeale
Science Village Scandinavia, Lund - Photo: SVS vision, Cobe
Meeting Ambassadors, Lund - Photo: Gustaf Johansson
Lund Cathedral - Photo: Leif Johansson, X-ray
Lund University, Combustion Physics - Photo: Mikael Risedal
Lund Convention Bureau - Photo: Gustaf Johansson
Meeting Ambassadors, Lund - Photo: Gustaf Johansson

Hållbara möten - 9 tips

 

Gör skillnad genom hållbara möten och evenenemang!

 

Simon Strandvik, som driver Greentime AB, ett företag med fokus på grön omställning och hållbar utveckling för besöksnäringen, har här sammanställt 9 tips på vad du som arrangör kan göra för att minska miljöpåverkan kring ditt evenemang:

 

1. Påverka resorna

Den allra största klimatpåverkan under ett evenemang är kopplat till deltagarnas resor till och från evenemanget. Här gäller det att uppmuntra såväl besökare som funktionärer till att ta tåg eller kollektivtrafik. Innan du spikar tiden då evenemanget startar, kan det finnas en poäng i att kolla upp tågförbindelserna så att de klaffar med evenemangets tider.

 

2. Samarbeta med lokaltrafiken

Se till att ha ett väl fungerande samarbete med lokaltrafiken, så att deltagare transporterar sig lätt till och från evenemanget från tågstationen eller resecentrum.

 

3. Skippa fysiska giveaways

Ett otroligt resursslöseri är alla de giveaways som delas ut under evenemang. Om ni ska ha någon giveaway eller gåva – tänk då igenom noga vad det kan vara och vilken nytta det faktiskt ger för deltagarna eller besökarna, så att den inte bara hamnar i papperskorgen.

 

4. Ställ miljökrav vid inköp

Som arrangör har du makt att påverka vad som köps in. När det handlar om stora volymer kan det innebära en extra kostnad för att välja de miljömärkta produkterna, men tänk då på vilken påverkansmöjlighet du har. Miljömärkning på produkter blir allt vanligare, kolla bara på toapapper eller tvättmedel idag, där finns det nästan inga produkter utan miljömärkning. Vi ser det också på andra produktområden och för varje beslut som tas för att stötta produkter med miljömärkning, desto mindre kommer prisskillnaden att bli framöver. Produkter som borde vara miljömärkta är tvål på bajamajor, deltagarlistor, programblad och andra tryckmaterial. Att välja miljömärkta produkter är ett bra och synligt kommunikativt verktyg för att lyfta miljöfrågan.

 

5. Handla lokalt

Tjänster från lokala företag bidrar till en minskad miljöbelastning tack vare minskade transporter. Dessutom ger lokala samarbeten ofta goodwill och lokalsamhället kommer till gagn. Köp in produkter och tjänster från företag i närheten istället för att spara några extra kronor på något större mer välkänt företag. Efterlämningar från stora evenemang är inte helt lätt att mäta men det är helt klart så att stora evenemang ofta bidrar till en ökad intäkt till en stad eller ett samhälle.

 

6. Använd app istället för programblad

Vi lever i en värld där nästan alla av oss kollar sin mobil fler än 900 gånger per dag. Att ha programbladet på mobilen blir alltmer en självklarhet och det finns massor av bra appar. För att underlätta för detta, se till att ha ett väl fungerande Wifi och ge möjlighet att ladda sin mobil.

 

7. Erbjud vegetariskt mat

Vi måste börja minska vårt köttätande om vi ska klara av att försörja världens befolkning framöver. Om vi jämför vår köttkonsumtion idag mot för tio år sedan, äter vi mycket mer kött per svensk nu. Kött i för stora mängder är varken bra för din kropp eller för miljön, framför allt nötkött har en stor miljöpåverkan. Att ta bort köttet helt kan skapa irritation hos många, så lyft fram det vegetariska som det mest självklara och ha kvar möjligheten för andra att köpa kött.

 

8. Erbjud kranvatten

Under ett större evenemang dricks det många liter vatten, vilket ofta innebär ett logistikproblem när massor av flaskor blir avfall. Visst är det av hygienfaktor också, men vi har ju både rent och gott vatten i våra kranar. Det är många evenemang som ordnar fram vattenkranar och ger besökarna möjlighet att fylla på sin flaska med kranvatten - ett bra sätt att kommunicera miljöfrågan!

 

9. Skylta tydligt med källsortering

Att källsortera vid evenemang är både en viktig miljöinsats och kan spara pengar för arrangören, samtidigt som källsortering är ett ypperligt sätt att kommunicera miljöfrågans vikt. Du kommer aldrig att kunna få 100 procent sortering på avfallet men det går att underlätta mycket genom färger för olika behållare och tydlig skyltning. Se också till att skyltarna kommer upp ovanför huvudhöjd, då ser man bättre i folkmassor.

 

 

Vill du veta mer om hållbarhet kring möten och evenemang?

Välkommen till Greentimes hemsida